Overlast gevende bedrijven

In Rijsoord waren een aantal grote bedrijven aanwezig die veel geluids- en stankoverlast veroorzaakten. Het bedrijf Van Nes Kunststoffen produceerde weliswaar niet heel veel geluid- en stankoverlast, vanwege het gebruik van chemische stoffen was dit bedrijf ongewenst in de woonomgeving. Dit bedrijf was een categorie 5 bedrijf wat niet thuis hoort in een woonomgeving.

Het bedrijf De Koning Vleeswaren veroorzaakte veel overlast in de oude kern van Rijsoord. Het bedrijf was een categorie 5 bedrijf terwijl in een woonwijk destijds alleen bedrijven met maximaal een categorie 3 in een woonwijk waren toegestaan en dan moesten deze nog door een weg gescheiden zijn van de woonomgeving.  Dagelijks was er veel stankoverlast van het roken en braden van worsten. Daarbij sloeg roet neer op de ramen van de omliggende woningen. Verder dag en nacht geluidsoverlast van koelsystemen en vele vrachtauto's met koelingen. Daarbij waren vele zaken door het bedrijf in strijd met het bestemmingsplan en de milieuvergunning. De Stichting heeft zich jaren hard gemaakt voor handhaven van milieuvergunning en bestemmingsplan en voor verplaatsing van het bedrijf.

In 1994 heeft de gemeente Ridderkerk een aanvraag gedaan voor stadvernieuwingsgelden om de bedrijven Van Nes Kunststoffen en De Koning BV uit de woonomgeving te verplaatsen. Hoewel de gemeente hogere prioriteit gaf aan het verplaatsen van Van Nes Kunststoffen heeft de Stichting een dringende brief aan de Provincie geschreven om toch vooral in eerste instantie geld toe te kennen aan de verplaatsing van De Koning Vleeswaren BV. In 1994 is er door de Provincie geld beschikbaar gesteld voor de verplaatsing van het bedrijf Vleeswaren de Koning BV.

jongejan2
In het kantoor van het voormalige Kunststoffenbedrijf zitten nu 2 andere bedrijven.


Ondanks het feit dat er geen stadvernieuwingsgelden voor de verplaatsing van Van Nes Kunststoffen beschikbaar was gesteld, is er een woonbouwplan ontwikkeld op het terrein van deze fabriek. In 1997 is het bedrijf vertrokken en in 1999 en 2000 werden de woningen opgeleverd en was het woonwijkje De JongeJan (zo genoemd naar de eigenaar van de Kunststoffenfabriek de jonge Jan van Nes) een feit.

jongejan3
De open gronden en andere opstallen zijn gesloopt en daar zijn woningen gebouwd.


jongejan1  
In de oude Vlasschuur zijn nu apartementen gemaakt

 
Voor de verhuizing van De Koning Vleeswaren BV was wel stadvernieuwingsgeld beschikbaar gesteld. Het bedrijf heeft echter heel erg lang geweigerd om te praten over verhuizing en probeerde op zijn locatie in het centrum van Rijsoord zijn bedrijf uit te breiden. De Stichting en individuele bewoners hebben hiertegen steeds bezwaar gemaakt. Toen het bedrijf uiteindelijk duidelijk werd dat er op de huidige locatie geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren, is het werk gaan maken van verhuizing naar een andere locatie. Alhoewel de gelden voor de verhuizing waren gepland in 1998, werd pas in 2005 besloten dat het bedrijf echt ging verhuizen. In 2007 werden de woningen van de Vlasgaarde opgeleverd. Het bedrijf is verhuisd naar Zwijndrecht.

De Koning Vleeswaren BV
De Koning Vleeswaren BV
Vlasgaarde1    De nieuwe woonwijk Vlasgaarde.
  

Het toeringcarbedrijf De Jong Tours was gevestigd aan de rand van de woonomgeving. Alhoewel dit bedrijf veel verkeersbewegingen veroorzaakte, bleef de overlast van dit bedrijf beperkt. De meeste verkeersbewegingen gingen richting Zwijndrecht naar de rijkswegen en niet door Rijsoord. Na de realisatie van de woonwijk De JongeJan, die vlak naast het terrein van De Jong Tours ligt, is de overlast van het bedrijf toegenomen. Er is sprake van nachtelijk vertrekkende bussen. De gemeente heeft woningbouw gepland op het terrein om verplaatsing van het bedrijf mogelijk te maken. Inmiddels is het bedrijf failliet gegaan. Er zijn echter nog geen plannen voor woningbouw.

Garagebedrijf de Jong veroorzaakte vrijwel geen overlast in de woonwijk maar had toch verhuisplannen. Het bedrijf heeft voorgesteld een aantal huizen te bouwen op het terrein. De gemeente is niet akkoord gegaan met het plan. Inmiddels is het garagebedrijf overgenomen door een andere garagehouder.
garagedejong
Pand van voormalig garagebedrijf De Jong

Partycentrum de Theetuin veroorzaakte veel geluidsoverlast bij de buren met name door het terras en het midgetgolfterrein, waar vaak nog 's avonds laat mensen buiten liepen te schreeuwen. Ook verzoorzaakt het partycentrum parkeeroverlast in de wijk. Toen partycentrum de Theetuin wilde uitbreiden hebben de Stichting en de directe buren bezwaar gemaakt. De vrees was dat dit zou leiden tot meer grote feesten en uiteindelijk tot een disco. Uiteindelijk is de uitbreiding er toch gekomen. Dit heeft goed uitgepakt. Doordat het gebouw voor het terras en de midgetgolfbaan staat, is de overlast hiervan afgenomen. De ingang naar het parkeerterrein is nu beter aangegeven waardoor de parkeeroverlast iets verminderd is. Er is op drukke dagen nog steeds parkeeroverlast.

Kunstenaar Spier in de Rijsoordsestraat veroorzaakte in het verleden nogal eens stankoverlast van smeltende parafine. Dit geeft een typisch chemisch luchtje. Vele mensen maakten zich zorgen over deze lucht. Inmiddels heeft Spier een hogere pijp waaruit de geur wordt uitgestoten. De geuroverlast treedt nog maar zelden op.

Voor nadere informatie of opmerkingen kunt u ons bereiken via: info@oudekernrijsoord.nl