Afsluiting Rijksstraatweg en Gebroken Meeldijk

Na ontwikkeling van het bedrijventerrein bij de Greenery is het vrachtverkeer op de Rijksstraatweg enorm toegenomen. Aanvankelijk had de Barendrechtse Greenery geen goede ontsluitingswegen. Jarenlang hebben de bewoners van de Rijksstraatweg overlast gehad van zwaar vrachtverkeer bestemd voor de Greenery, wat door de woonwijk van Rijsoord zijn weg zocht naar rijksweg A16. Er was sprake van 12% vrachtverkeer terwijl 7% normaal is. Met name 's nachts kwamen hele collonnes vrachtwagens voorbij denderen omdat het veilingterrein 's nachts afgesloten was en de vrachtauto's dan alleen via de Gebroken Meeldijk, Noldijk en Rijksstraatweg naar de rijkswegen konden rijden. Via de woonwijken van Barendrecht was het immers omrijden. Jarenlang is er gepleit voor een andere ontsluitingsweg of het nachtelijk open stellen van de veilingweg, ook bij de gemeente Barendrecht. Met de aanleg van het Ridderkerkse Verenambacht en de Handelsweg/Verenambachtweg is deze nieuwe ontsluitingsweg er in 2000 gekomen.

Aanvankelijk wilde de gemeente een verbinding maken van de Verenambacht naar de Rijksstraatweg. Omdat dit zou leiden tot onaanvaardbaar hoge verkeersdrukte, met heel veel vrachtverkeer op de Rijksstraatweg, is er in het verkeersplan van de gemeente uit 1994 daarom, mede op aandringen van de Stichting Oude Kern Rijsoord, besloten de verbinding van de Rijksstraatweg naar dit bedrijventerrein en het toekomstige Verenambacht in de toekomst te gaan verbreken. Inmiddels is de verbinding van de Rijksstraatweg-Noord naar de verbindingsweg afgesloten met een bussluis en is ook de Gebroken Meeldijk afgesloten met een bussluis. Met het afsluiten van de Rijksstraatweg en de Gebroken Meeldijk, is de hoeveelheid verkeer en met name de hoeveelheid vrachtverkeer op de Rijksstraatweg sterk afgenomen. En 's nachts kunnen de bewoners weer gewoon slapen, ook met open raam.

De laatste jaren is de hoeveelheid verkeer en vrachtverkeer helaas langzaam weer toegenomen. Omdat de rijkswegen vaak vol staan en er geen goede verbindingswegen zijn tussen de bedrijventerreinen van Zwijndrecht en Barendrecht, gaat toch veel verkeer over de Rijksstraatweg en de Langeweg. Bij ongevallen op de rijkswegen, staat de Rijksstraatweg vol met sluipverkeer. De Stichting heeft jaren geleden al geopperd langs de spoorlijn Barendrecht-Zwijndrecht een nieuwe weg aan te leggen, voorzien van geluidsschermen tegen weg en spoorgeluid, om de industriegebieden van Zwijndrecht en Barendrecht met elkaar te verbinden. Inmiddels is een dergelijke weg in de toekomstplannen van de Drechtsteden opgenomen.

Helaas zijn de plannen voor bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard doorgedrukt. Men claimt dat al het verkeer via een voor Nederland unieke megarotonde kan worden afgewikkeld. Hierbij is men er echter wel vanuit gegaan dat er geen files staan op de snelwegen. De door ons gewenste scheiding tussen het bedrijventerrein en de Rijksstraatweg is nog niet gerealiseerd. Wel hebben een verbinding van het bedrijventerrein naar de Hoogzandweg voorlopig uit de plannen gekregen. Dat zou helkemaal een fantastische sluiproute zijn.
De Stichting Oude Kern Rijsoord blijft zich hard maken voor een 'rustige' Rijksstraatweg en wil geen extra vrachtverkeer door de wijk. 

[IMAGE]
Bussluis aan het einde van de Rijksstraatweg-noord

Nadere inlichtingen: info@oudekernrijsoord.nl