Kleiduivenschietvereniging Heerjansdam

Onze Stichting steunde al jaren de Vereniging Milieubelangen Heerjansdam (VMBH) in hun strijd tegen de overlast van de Schietvereniging. Uit een geluidsmeting in november 2001 bleek, dat de geluidsoverlast van het schieten in Rijsoord groter was dan in Heerjansdam. Wij hebben daarna gezamenlijk met de VBMH bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de afgegeven milieuvergunning. De hele situatie rond de Schietvereniging is nader onderzocht, wat resulteerde in de onmiddelijke sluiting eind september 2001.
U kunt ons bereiken via e-mail: info@oudekernrijsoord.nl