HSL, Betuwelijn en Kijfhoek

In de jaren 90 zijn de Betuwelijn en de HSL aangelegd. De Stichting heeft de locatie en ontwikkeling van deze spoorlijnen op de voet gevolgd en waar nodig haar zienswijze ingebracht.

Rijsoord ligt onder de rook van het grootste rangeerterrein van Europa. De veiligheidszone van Kijfhoek loopt/liep net buiten de kern van Rijsoord en ligt geheel over het Waalbos.
In 1994 heeft rangeerterrein Kijfhoek een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. De Stichting heeft hiertegen haar bedenkingen geuit, met name omdat nog steeds treinen met gevaarlijke stoffen worden gerangeerd en er over de gewone spoorlijnen ook nog munitie en chloortreinen gaan. De risico's van deze worden apart getoetst. Kijfhoek wordt gezien als een bedrijf terwijl de spoorlijnen als infrastructuur worden gezien. In Rijsoord is er jarenlang nachtelijke overlast geweest door het rangeren van trein waarbij de treinen met een harde knal tegen elkaar botsen. Deze knallen zijn 's nachts heel goed te horen. Na in gebruikneming van een automatisch rangeersysteem is deze overlast vrijwel geheel verdwenen.
Begin 2011 is er een brand uitgebroken op Kijfhoek waardoor de bewoners aan de Langeweg geŽvacueerd moesten worden. Lange tijd was niet bekend welke stoffen zich in de treinen bevonden. De veiligheid van Kijfhoek is dus nog steeds een aandachtspunt.


Regelmatig lezen we achteraf in de krant dat er weer een incident heeft plaats gevonden.