Waalbeheer

Hard varen op de Waal
Helaas wordt er op de Waal veelvuldig veel te hard gevaren met boten. Sommige gebruiken hun boot als speedboot en er wordt zelfs gevaren met jetski´s die met hoge snelheid over het water razen. Omdat er ook wordt gezwommen in het water is het varen met jetski´s en het veel te hard varen met boten levensgevaarlijk. Met hoge snelheid ziet met een zwemmer immers snel over het hoofd. Ook voor de oevers is hard varen niet goed en ook de watervogels met jongen worden overvaren. De rietkraag en de steigers raken erdoor beschadigd. Ook worden vaak andere boten (kano's, skiffs, roeiboten en waterfietsen) gehinderd doordat er met hoge snelheid vlak langs wordt gevaren. Hierdoor kunnen de boten omslaan, met alle gevolgen van dien. De veelal jongere bootbestuurders zien vaak niet hoe gevaarlijk hun acties kunnen zijn. Helaas zien hun ouders niet toe op hun gedrag.
Door het Waterschap IJsselmonde is de maximum vaarsnelheid voor motorboten vastgesteld op 6km/uur. Hiertoe is in 2001 een vergunningstelsel ingevoerd. Het toezicht op het hebben van een vergunning en het niet te hard varen berust bij de politie van de gemeenten die aan de Waal liggen. De politie had hiervoor nauwelijks tijd, zodat de overtredingen hand over hand toenamen. Onze Stichting heeft regelmatig contact gehad met het Waterschap over deze problematiek. In 2002 heeft het waterschap een Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) aangesteld om overtredingen op alle wateren in beheer van het Waterschap IJsselmonde te bekeuren. Helaas heeft in 2010 het waterschap vanwege bezuinigingen het vergunningensysteem afgelast en de functie van de BOA opgeheven. Nu ligt de handhaving bij de wijkagent. De wijkagent adviseert alle zaken door te geven en indien nodig te fotograferen. 

Rietbeheer
Riet is van groot belang voor broedende vogels. Bovendien past een rietkraag bij een groot water als de Waal. Op veel plaatsen liggen woningen langs het water en is de rietkraag vervangen door beschoeiingen. De Stichting vindt het belangrijk dat op openbaar toegankelijke plaatsen een rietkraag aanwezig blijft. Op een paar plaatsen kan ruimte worden gemaakt voor steigers voor vissers. Indien het riet niet te ver op de kant groeit kan men er vanaf de Waalweg lopend en op de fiets overheen kijken. Van belang is dat het riet in het najaar maar gedeeltelijk wordt gemaaid zodat de watervogels in het voorjaar nog broedgelegenheid hebben in het overjarige, oude riet. Door het harde varen op de Waal worden de rietkragen weggeslagen. Derhalve is handhaven van de maximale vaarsnelheid van belang.

Krabbenscheer
Sinds enige jaren komt krabbenscheer voor in de Waal. Krabbenscheer groeit alleen goed in zeer schoon water zodat dit op zich een goed teken is. Krabbenscheer vormt een leefgebied voor veel waterbeestjes en jonge vissen. Vanwege de scherpe bladeren kunnen grote vissen er niet tussen zwemmen zodat kleine vissen  bescherming vinden tussen de planten. Daarnaast is krabbenscheer de enige plant waarop de beschermde en ernstige bedreigde groene glazenmaker (libel) kan leven. Zwarte sterns gebruiken de planten om hun nest op te bouwen.
Krabbenscheer vormt echter ook een probleem voor zwemmers en recreatieboten. Het waterschap, het wijkoverleg Rijsoord en Natuurvereniging Ridderkerk hebben daarom in 2010 afgesproken dat krabbenscheer in de vaargeul zal worden verwijderd en dat krabbenscheer op een aantal aangewezen locaties kan blijven liggen voor de natuur. In 2010 is krabbenscheer verwijderd. In 2011-2015 was er weinig krabbenscheer aanwezig en is er niet verwijderd.

U kunt ons bereiken via e-mail: info@oudekernrijsoord.nl