Waalbos

De grote geconcentreerde woongebieden op het eiland IJsselmonde vragen om mogelijkheden voor recreatie en een groene aankleding van het gebied om tot een leefbare omgeving te komen. Daarom is in het plan van de Landinrichtingscommissie IJsselmonde de aanleg van 850 hectare bos- en recreatiegebied opgenomen. Deze gebieden liggen vooral in de nabijheid van woonkernen. In de polder Rijsoord en Strevelshoek is ca 200 hectare bos gepland.

waalbos 1
Polder Rijsoord en Strevelshoek

Hoewel de stichting veel waarde hecht aan het open polderlandschap is zij van mening aanleg van het Waalbos een goede zaak is omdat dat de enige wijze is om het gebied in de toekomst enigzins open te houden. Anders wordt het terrein volgebouwd met kassen en industriele bedrijven, zeker met de dreiging van Nieuw-Reijerwaard in de achtertuin. Om de mening van de andere bewoners te polsen heeft de Stichting in januari 1994 een enquête gehouden over het gepresenteerde plan van de Landinrichtingscommissie. Totaal zijn door de Stichting 348 formulieren verspreid in de oude kern van Rijsoord.
Er werden 52 formulieren terugontvangen (15%). De resultaten van deze enquête zijn hieronder samengevat: Het Stichtingsbestuur heeft op de inspraakavond van de Landinrichtingscommissie (8 februari 1994) de terugontvangen enquêteformulieren aangeboden aan de Landinrichtingscommisie. Het inrichtingsplan voor het Waalbos is in 2007 vastgesteld en het bestemmingsplan is inmiddels aangepast. De gronden zijn verworven, deels door onteigening, waarvoor zelfs een beroep op de Kroon is gedaan.

waalbos 4
Waalbos fase 1

De uitvoering van het bos is verdeeld in Fase I en fase II. De aanleg van fase I is in 2011 gereed gekomen. Ondanks de bezuinigingen gaat de aanleg van Waalbos fase II door. Na lang onderhandelen heeft staatsbosbeheer in juli 2015 een beheerovereenkomst afgesloten om het gebied na realisatie in 2017 te gaan beheren. De aanleg van Waalbos fase II is gestart en het zal begin 2017 worden opgesteld voor publiek. Er is een Stichting Natuurbeheer Waalbos opgericht om Staatsbosbeheer te helpen met het beheer.

waalbos 2
Molen de Kersseboom met op de voorgrond het Waalbos

Ten opzichte van het allereerste plan voor het Waalbos is er veel veranderd. Er komt nu voor het grootste deel een open gebied met langs de Waalweg ruig grasland begraasd door grote grazers. Dit gebied zal beperkt toegankelijk zijn. Er mogen geen honden 
in en men moet over een hek klimmen om er te kunnen wandelen. Iets verder landinwaarts wordt dit een open landschap met hier een daar beplanting waarbij rekening wordt gehouden met de zichtlijnen door het gebied vanaf de Waalweg. Bij de Langeweg komt een dicht bos waar men vrij door heen kan. Langs de spoorlijn, ten zuiden van de Langeweg komt ook een dicht bos waar honden los mogen lopen. Op een korte afstand van de Waalweg bij de molen komt de natuurijsbaan waar men kan bereiken vanaf het parkeerterrein e het fietspad. In het zuiden van het gebied, langs de Langeweg komt ook een moerasgebied. Een deel van dit gebied is bedoeld om bij hevige regenval het water uit het landbouwgebied op te vangen. Dit water wordt gescheiden gehouden van de rest van het gebied omdat het een slechtere waterkwaliteit heeft. Dit opvanggebied zal door het waterschap beheerd worden. Bij de kern van Rijsoord is een recreatief gebied met een boomgaard en een speeleiland aangelegd. Er komt 1 fietspad door het gebied vanaf het parkeerterrein aan de Waalweg naar de Waalweg bij Heerjansdam.

inrichtingsplan Waalbos

De Waalweg zal worden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De knip wordt gelegd voor de surfbocht. Vanuit Rijsoord kan men dan alleen nog bij de surfbocht komen via de Langeweg. Er komt een parkeerterrein waar men de auto (met bootaanhanger) kan parkeren, op enige afstand van de surfbocht. Auto's kunnen niet meer langs de Waaloever staan. Men kan wel fietsend over de Waalweg bij de surfbocht komen. Vlak bij de surfbocht komt een ligweide. Er blijft een dixy aanwezig als sanitaire voorziening. 

waalbos 3
Zicht op Rotterdam vanuit Waalbos fase 1