Homepage
Stichting Oude Kern Rijsoord

[IMAGE]
Het Waaltje in Rijsoord

Doel van de Stichting

De Stichting Oude Kern Rijsoord is gevestigd te Rijsoord, gemeente Ridderkerk en heeft als doel het behoud van de leefbaarheid van de Oude Kern Rijsoord en omgeving, in de ruimste zin. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:


CheckStat